Wyznaczanie tempa The TCG UNITECH Group invests in ZEISS solutions to optimize die casting processes and strengthen its own competitiveness.

W ciągu kilku ostatnich lat grupa TCG UNITECH, austriacki producent odlewów wysokociśnieniowych i form wtryskowych, stała się liderem branży. Aby utrzymać konkurencyjność procesów produkcyjnych w przyszłości, w centrali przedsiębiorstwa mieszczącej się w austriackim mieście Kirchdorf podjęto decyzję o zainwestowaniu w tomograf komputerowy ZEISS.

Jak rozwiązania ZEISS wspierają sukces spółki TCG UNITECH?
ZEISS METROTOM
ZEISS CALYPSO
Osiągnięcia:
  • Wydajniejsza korekcja narzędzi – czas pomiaru zmniejszony o 75%
  • Zoptymalizowany proces odlewania kokilowego
  • Wczesne zatwierdzenie wyników przez klientów – szybsze dopuszczenie do produkcji seryjnej
     

TCG UNITECH wykorzystuje maszynę ZEISS METROTOM, aby zapewnić jakość i stabilność procesu.

Wyzwanie: zoptymalizowane procesy odlewania kokilowego

„Postrzegamy siebie jako partnera przemysłu motoryzacyjnego, a konsekwentne wprowadzanie innowacji oraz oferowanie wysoce złożonych produktów prowadzi do rozwoju naszego przedsiębiorstwa” – mówi Walter Mayer, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za technologię. Oprócz doskonalenia i produkcji pomp olejowych oraz pomp płynu chłodzącego, grupa dostarcza również szeroki wybór elementów plastikowych do przedsiębiorstw takich jak Audi, BMW, Daimler, Bosch i VW. TCG koncentruje się głównie na oferowanych przez firmę, wytwarzanych wysokociśnieniowo z aluminium i magnezu 320 różnorodnych częściach, w tym obudowach przekładni kierowniczych, obudowach wałka rozrządu, pokrywach oraz cienkościennych elementach wewnętrznych. Austriackie przedsiębiorstwo dostosowuje je do montażu przy użyciu wysoce precyzyjnych maszyn sterowanych numerycznie. Aby zoptymalizować całość procesów odlewania kokilowego, firma zaczęła wykorzystywać maszynę METROTOM 1500 firmy ZEISS. Był to śmiały krok. „Kontrola odlewanych prefabrykatów przy użyciu tomografu komputerowego jest wciąż raczej wyjątkiem niż regułą w naszej branży” – mówi David Demmelmair, kierownik zarządzania jakością w grupie TCG UNITECH (TCG).

Rene Klaffenböck, kierownik zespołu laboratorium i specjalista ochrony środowiska w grupie TCG UNITECH oraz David Demmelmair, kierownik zarządzania jakością (od lewej do prawej) przedstawiają jedną z głównych korzyści wynikających z zastosowania maszyny METROTOM 1500 firmy ZEISS: „Możemy teraz szybko i co ważniejsze, niezawodnie określić, czy wykryte porowatości są spowodowane pęcherzykami powietrza, czy kurczeniem materiału.”
Rene Klaffenböck, kierownik zespołu laboratorium i specjalista ochrony środowiska w grupie TCG UNITECH oraz David Demmelmair, kierownik zarządzania jakością (od lewej do prawej) przedstawiają jedną z głównych korzyści wynikających z zastosowania maszyny METROTOM 1500 firmy ZEISS: „Możemy teraz szybko i co ważniejsze, niezawodnie określić, czy wykryte porowatości są spowodowane pęcherzykami powietrza, czy kurczeniem materiału.”
ZEISS METROTOM 1500 ułatwia korekcję defektów w trakcie wytwarzania różnorodnych produktów odlewanych kokilowo w grupie TCG UNITECH.
ZEISS METROTOM 1500 ułatwia korekcję defektów w trakcie wytwarzania różnorodnych produktów odlewanych kokilowo w grupie TCG UNITECH.

Rozwiązanie: efektywna kontrola jakości dzięki systemom tomografii komputerowej firmy ZEISS

Skaner ZEISS METROTOM 1500 CT jest używany bezpośrednio przy linii produkcyjnej w zakładzie w miejscowości Kirchdorf od roku 2016. „Tomograf komputerowy to innowacyjna technologia” – wyjaśnia Rene Klaffenböck, kierownik zespołu laboratorium i specjalista ochrony środowiska w TCG. „Dlatego dotychczasowym i obecnym wyzwaniem jest opracowanie strategii pomiarowych, które zapewnią, że nasze wyniki z tomografu komputerowego będą porównywalne z tym, co otrzymujemy przy użyciu pozostałych metod i systemów pomiarowych.” To zadanie, przy którym wspólnie z kolegami pracował od wielu miesięcy. Na przykład, aby odpowiednio ocenić widoczne defekty modelu przestrzennego, Klaffenböck szlifował zewnętrzne powierzchnie badanego obiektu warstwa po warstwie i kontrolował je pod mikroskopem. Inżynier gromadzi wyniki pracy i wnioski podległego zespołu w niezliczonych folderach. „Będąc pionierem zastosowania tej nowej technologii, zyskaliśmy przewagę dwóch lub trzech lat w naszej branży” – mówi Klaffenböck.

„Zamiast czterech kontroli zapewnienia jakości wykonujemy tylko jeden pomiar przy użyciu maszyny ZEISS METROTOM”

Rene Klaffenböck, kierownik zespołu laboratorium i specjalista ochrony środowiska w grupie TCG UNITECH

Korzyść: większa konkurencyjność

Jaką korzyść według Demmelmaira i Klaffenböcka przynosi wykorzystanie tego systemu? „Możemy teraz szybko i co ważniejsze, niezawodnie, określić czy wykryte porowatości są spowodowane pęcherzykami powietrza, czy kurczeniem materiału. Ta informacja umożliwia naszemu zespołowi odlewania kokilowego wprowadzenie do maszyn odpowiednich korekt” – mówi Klaffenböck. Wstępne wyniki potwierdziły trafność obliczeń inżyniera prognozujących zwiększoną produktywność. To nie wszystko: wraz z nowymi zamówieniami ujawniła się kolejna zaleta zastosowania tomografu komputerowego. „Otrzymujemy teraz kompletny, szczegółowy obraz nowych części i próbek, a korekcja narzędzi jest szybka i wydajna dzięki zastosowaniu oprogramowania inżynierii odwrotnej firmy ZEISS” – mówi Demmelmair. Co więcej, klienci potwierdzili obiecujące wstępne wyniki uzyskane w TCG. „Ten system przyspieszył proces dopuszczenia do produkcji seryjnej” – dodaje. „Moim zdaniem, tomografia komputerowa jest kluczowym elementem zapewniającym, że TCG i zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa w Europie Środkowej nadal będą wyznaczać tempo.”

Kierownictwo grupy TCG UNITECH, austriackiego przedsiębiorstwa wysokociśnieniowego odlewnictwa kokilowego i formowania wtryskowego, osiągnęło coś, o czym wielu dyrektorów może tylko pomarzyć – przewagę nad konkurencją.
Kierownictwo grupy TCG UNITECH, austriackiego przedsiębiorstwa wysokociśnieniowego odlewnictwa kokilowego i formowania wtryskowego, osiągnęło coś, o czym wielu dyrektorów może tylko pomarzyć – przewagę nad konkurencją.
O TCG UNITECH

Pod koniec 2017 roku austriacka gazeta OÖNachrichten nazwała rozwój grupy TCG UNITECH Group „jednym z najbardziej imponujących sukcesów ekonomicznych ostatnich kilkunastu lat.” Osiągnięcie to było szczególnie niespodziewane, ponieważ w obliczu kryzysu ekonomicznego 2009 roku, będące największym pracodawcą w austriackim regionie Kremstal przedsiębiorstwo stało na skraju upadku. Dziś Grupa TCG UNITECH zatrudnia ponad 1000 pracowników, a w roku 2017 wygenerowała przychody w wysokości 220 milionów euro. Oprócz doskonalenia i produkcji pomp olejowych oraz pomp płynu chłodzącego, przedsiębiorstwo dostarcza również szeroki zakres elementów plastikowych do firm takich jak Audi, BMW i VW. TCG koncentruje się głównie na wytwarzanych wysokociśnieniowo z aluminium i magnezu 320 różnorodnych częściach oferowanych przez firmę. Są to między innymi gotowe do montażu obudowy przekładni kierowniczych.