Łatwa i bezpieczna wymiana trzpieni pomiarowych

Magazynki ZEISS

Pomiary bez zakłóceń

Przygotuj w magazynku wszystkie układy trzpieni potrzebne do wykonania pomiaru. Eliminuje to konieczność ręcznej wymiany trzpieni i pozwala na przeprowadzenie pomiaru bez zbędnych przerw. 

Magazynek wielu głowic ZEISS (MSR)

Do automatycznej wymiany trzpieni

Magazynek można wyposażyć w różne gniazda na trzpienie i głowice, co ułatwia ich wymianę w trybie CNC.

Jak to działa w praktyce?

Zmiana odbywa się pasywnie, tj. magazynek MSR jest sterowany przez współrzędnościową maszynę pomiarową. W tym celu umieszcza się go w zakresie pomiarowym maszyny. Należy zatem uwzględnić dostępną szerokość i wysokość objętości pomiarowej. Wysokość magazynku MSR można zwiększać, dodając kolejne poziomy.

Pobierz więcej informacji