Precyzja w każdym kierunku pomiaru

ZEISS XDT

Precyzyjna głowica impulsowa ZEISS XDT

Wysoko precyzyjna głowica pomiarowa

Dzięki unikalnej konstrukcji głowica stykowa XDT nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając wysoką precyzję we wszystkich kierunkach pomiaru.

ZEISS XDT

Charakterystyka

Maksymalna dokładność i niezawodność

Użytkownicy maszyn pomiarowych bardzo często oczekują multifunkcjonalności, jaką oferuje przegub obrotowo-uchylny. W takim przypadku głowica impulsowa może zostać zastąpiona przez głowicę XDT. Głowica XDT pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz dokładności pomiarów.

W przeciwieństwie do stykowego pomiaru pojedynczych punktów skanowanie pojedynczych punktów z gromadzeniem punktów pomiarowych z przesuwem, zapewnia maksymalną dokładność i wiarygodność wyników.

W trybie skanowania punkt pomiarowy wyznaczany jest przez co najmniej 80 punktów próbkowanych. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie zjawiska występowania nietypowych wyników oraz gwarantuje zwiększenie dokładności.

Pobierz więcej informacji