Narzędzia dla specjalnych wymagań Opcje ZEISS CALYPSO
ZEISS CALYPSO

Uniwersalne oprogramowanie do metrologii wymiarowej

Dzięki oprogramowaniu ZEISS CALYPSO szybko, łatwo i niezawodnie zmierzysz obiekty o standardowej geometrii. Aby zaprogramować daną funkcję, wystarczy kliknąć dany element pomiarowy na modelu. Dzięki licznym opcjonalnym rozszerzeniom, oprogramowanie idealnie dostosowuje się także do szczególnych wymagań użytkowników. ZEISS oferuje około 40 dodatkowych opcji oprogramowania ZEISS CALYPSO do specjalnych zastosowań i zadań pomiarowych. Możesz je zakupić jako dodatek do uniwersalnego oprogramowania pomiarowego ZEISS CALYPSO, aby dostosować oprogramowanie do swoich indywidualnych potrzeb.

ZEISS CALYPSO – przegląd opcji oprogramowania:

Dzięki planerowi ZEISS CALYPSO masz możliwość tworzenia kompletnych planów pomiarowych CNC na stanowisku komputerowym oddalonym od maszyny.
Z korzyścią dla Ciebie, maszyny pomiarowej możesz używać nadal do mierzenia części. Oprogramowanie zapisuje gotowe plany pomiarowe, po czym można je wywołać i wykonać w dowolnym momencie za pomocą ZEISS CALYPSO. W ten sposób zachowana jest wydajność pomiaru.

lcd display

ZEISS CALYPSO Curve

Opcja oprogramowania do mierzenia i analizowania profili 2D i 3D.

Opcja ta umożliwia pomiary i analizę krzywych 2D (przecięcie na jednej płaszczyźnie), krzywych 3D (przecięcie na jednym walcu), krzywych uniesionych, znanych i nieznanych konturów oraz krzywych otwartych i zamkniętych. Można też podać wiele charakterystyk związanych z krzywymi, w tym nachylenie krzywej, skok krzywej, odległość krzywej, rozwinięcie krzywej, długość krzywej, powierzchnię, prędkość i przyspieszenie.

ZEISS CALYPSO Freeform

Opcja oprogramowania do pomiarów, kontroli i analizy elementów o niestandardowej geometrii oraz wykonywania trójwymiarowej analizy powierzchni.

ZEISS CALYPSO oblicza odległość między punktami pomiarowymi a powierzchnią CAD i wyświetla wyniki w formie graficznej na modelu CAD. Co więcej, wyniki można wykorzystać do pokazania różnic między powierzchnią nominalną a rzeczywistą. Wersja 2021 ZEISS CALYPSO ma ulepszony algorytm matematyczny do optymalnej pracy. Wyniki pomiarów są teraz dostępne 20 razy szybciej niż wcześniej.

ZEISS CALYPSO PCM

Opcja oprogramowania, która znacząco skraca czas potrzebny na zmierzenie części z tej samej serii.

ZEISS CALYPSO PCM (programowanie parametryczne) jest idealnym rozwiązaniem dla producentów wytwarzających części, które są podobne pod względem kształtu, funkcji i procesu produkcyjnego, ale różnią się tylko kilkoma wymiarami. Bez PCM tworzenie planu pomiarowego dla każdego pojedynczego elementu w rodzinie jest zwykle czasochłonne. Co więcej, jeśli plan pomiaru ulegnie zmianie, trzeba ręcznie edytować setki planów pomiaru. PCM rozwiązuje ten problem, tworząc jeden główny plan pomiarów dla wszystkich części w danej serii.

ZEISS CALYPSO – więcej opcji oprogramowania:

Dodatkowe moduły:

Opcja oprogramowania opartego na CAD dla ZEISS CALYPSO, która wykonuje wszystkie zadania pomiarowe na różnych typach kół zębatych.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

BLADE® PRO

Pomiar łopatek turbiny

Opcja oprogramowania do wyznaczania ogromnego zakresu parametrów do analizy łopatek turbin.

Opcje zwiększające wydajność:

Ta opcja oprogramowania znacznie skraca czas wykonywania pomiarów pojedynczych punktów z odpowiednią dokładnością.

CALYPSO VAST Navigator

Ulepszone skanowanie z serią VAST

Opcja oprogramowania usprawnia operacje skanowania dotykowych maszyn pomiarowych serii VAST, poprawiając dokładność i znacznie skracając czas pomiaru ścieżek kołowych (okręgów, walców, stożków itp.).

Ikona planowania dynamicznego ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO Dynamic Planning

Dynamizacja planu pomiarowego za jednym naciśnięciem przycisku

Opcja oprogramowania, która dynamicznie zmniejsza potrzebę pomiaru właściwości, które pozostają pod kontrolą procesu, na podstawie reguł z rozwiązań MES/CAQ, na przykład ZEISS PiWeb.

ZEISS CALYPSO Pallet Optimizer

Pomiar palet

Opcja oprogramowania zmniejsza liczbę zmian systemu czujników i trzpieni pomiarowych podczas pomiaru palety. Możliwa jest oszczędność czasu na poziomie 20-30%.

Zewnętrzna wstępna konfiguracja elektrod i detali skraca czas ustawiania i optymalizuje dokładność.

Opcje do optymalizacji planów pomiarowych:

Symulacja może obejmować maszynę, systemy trzpieni pomiarowych i cały proces pomiarowy.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

ZEISS CALYPSO DMIS

Import i eksport plików DMIS

Opcja oprogramowania pozwala na import lub eksport programów pomiarowych do DMIS lub ZEISS CALYPSO i przekształcenie ich w plany pomiarowe.
Umożliwia również import lub eksport programów pomiarowych DMIS do ZEISS CALYPSO oraz eksportowanie wyników pomiarów do standardów DMIS.

Opcja do optymalizacji raportów:

ZEISS CALYPSO PiWeb Reporting Plus

Rozszerzone funkcje raportowania

Opcja oprogramowania oferuje zewnętrzną aplikację raportowania ZEISS CALYPSO PiWeb z wieloma dodatkowymi funkcjami i powiększoną bazą danych dla zoptymalizowanego generowania raportów.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

ZEISS CALYPSO QS-STAT

Eksport do programu qs-STAT

Opcja oprogramowania pozwala na eksport wyników pomiarów ZEISS CALYPSO do programu statystycznego QDAS.

Opcja do automatyzacji:
Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

ZEISS CALYPSO Basic Automation

Standardowa automatyzacja

Dzięki tej opcji oprogramowania urządzenia pomiarowe ZEISS można łatwo zintegrować z częściowo lub całkowicie zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

ZEISS CALYPSO FACS

Pomiar próbek

Opcja oprogramowania pozwala na włączenie rutynowych pomiarów do zautomatyzowanych procesów i jest idealna do regularnych pomiarów losowych próbek.

Czytnik kodów kreskowych ZEISS CALYPSO

Automatyczny wybór planu pomiarowego

Opcja oprogramowania eliminuje konieczność ręcznego wybierania planu pomiarowego i wprowadzania parametrów protokołu części, która ma być kontrolowana.

Opcje do konkretnych zastosowań:

ZEISS CALYPSO Roughness

Pomiar chropowatości

Opcja oprogramowania do wyznaczania i graficznego przedstawiania parametrów chropowatości w funkcji wybranych parametrów.

ZEISS CALYPSO Metrotomography

Przetwarzanie danych wokseli z
ZEISS METROTOM

Opcja oprogramowania do odczytu i oceny danych objętościowych TK tworzonych wyłącznie za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej ZEISS METROTOM.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

ZEISS CALYPSO PTI

Wielokątne uchwyty do mocowania narzędzi

Opcja oprogramowania do znormalizowanych pomiarów uchwytów i tulei z interfejsem Polygonal Taper Interface (PTI).

ZEISS CALYPSO Tube Measurement

Pomiar i analiza rur

Opcja oprogramowania do pomiaru i oceny rur, przewodów, ramion przegubowych i węży.

ZEISS CALYPSO Manual Base

Urządzenia ręczne

Podstawowe oprogramowanie do pomiarów i ocen wspieranych przez CAD przy użyciu urządzeń ręcznych.

Opcje do interfejsów CAD:

ZEISS CALYPSO CAD Converter

Opcje odczytu różnych formatów danych CAD

Te opcje oprogramowania umożliwiają import i eksport ZEISS CALYPSO do wielu różnych formatów CAD, co zapewnia doskonały komfort pracy. Oprogramowanie obsługuje import PMI, co upraszcza proces programowania. Dzięki temu oprogramowanie może tworzyć programy pomiarowe w sposób półautomatyczny.

Dla oprogramowania ZEISS CALYPSO dostępne są następujące opcje interfejsu oprogramowania:

 • ZEISS CALYPSO catia v4
 • ZEISS CALYPSO catia v5*
 • ZEISS CAYLPSO creo*
 • ZEISS CALYPSO dxf 2d geometry
 • ZEISS CALYPSO iges
 • ZEISS CALYPSO inventor
 • ZEISS CALYPSO jt open
 • ZEISS CALYPSO parasolid
 • ZEISS CALYPSO siemens nx*
 • ZEISS CALYPSO solid edge
 • ZEISS CALYPSO solidworks*
 • ZEISS CALYPSO step*
 • ZEISS CALYPSO vda

* Interfejsy CAD zgodne z PMI


Jeśli nie widzisz na liście odpowiedniej opcji oprogramowania ZEISS CALYPSO dla swojego konkretnego zastosowania lub wyzwania, skontaktuj się z naszymi ekspertami ZEISS. Oprogramowanie ma wiele innych opcji, które nie zostały wymienione na stronie internetowej.