ZEISS CALYPSO

Idealne rozwiązanie do pomiaru standardowych geometrii

Dzięki oprogramowaniu ZEISS CALYPSO można szybko, łatwo i niezawodnie mierzyć obiekty o standardowej geometrii. Aby wygenerować program, wystarczy kliknąć mierzony element myszką.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

BLADE® PRO

Łopaty turbin

Moduł BLADE PRO pozwala zdefiniować olbrzymią ilość parametrów łopat turbin, przez co znacząco wspiera ich pomiary.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

CURVE

Pomiar krzywych

Pomiar krzywych 2D i 3D, znanych i nieznanych, otwartych i zamkniętych.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

FREEFORM

Pomiar powierzchni swobodnych

Pomiar pojedynczych punktów, przestrzennych grup punktów i sekcji.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

PCM

Rodziny części

Pomiary z kodowaniem parametrów oszczędzają czas potrzebny na pomiary i przygotowanie części, ponieważ eliminują potrzebę tworzenia unikalnych planów pomiarowych dla każdej części w obrębie tej samej rodziny.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

CAD import

Opcje importu rysunków CAD

Licencje na formaty CAD na potrzeby importu do ZEISS CALYPSO

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

DMIS

Import i eksport plików DMIS

Moduł DMIS umożliwia import i eksport programów pomiarowych do i z programu ZEISS CALYPSO (a właściwie do modułu DMIS).

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

QS-STAT

Eksport do programu qs-STAT

Eksport wyników z programu ZEISS CALYPSO do oprogramowania statystycznego qs-STAT.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

FACS

Pomiar losowych próbek

Moduł FACS umożliwia połączenie standardowych czynności pomiarowych w zautomatyzowane procesy.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

BASIC AUTOMATION

Standardowa automatyzacja

Moduł BASIC AUTOMATION służy do integracji maszyn pomiarowych ZEISS z częściowo lub w pełni zautomatyzowanymi procesami produkcji.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

PTI

Wielokątne urządzenia zaciskowe

Znormalizowane pomiary uchwytów o wielokątnym stożkowym interfejsie

ZEISS CALYPSO dynamic planning icon
NEW
DYNAMIC PLANNING Measurement plan dynamization at the touch of a button

The new option ZEISS CALYPSO dynamic planning allows for a simple adjustment of the CNC sequence based on dynamic rules from MES/CAQ solutions, for example the ZEISS GUARDUS. By applying the dynamic rules, the inspection scope is significantly reduced. This allows high time savings during the measurement process. An additional advantage is that since the users do not change the measurement plan themselves, these do not need to be certified again, which would be a time-consuming process.