ZEISS CALYPSO

Idealne rozwiązanie do pomiaru standardowych geometrii

Dzięki oprogramowaniu ZEISS CALYPSO można szybko, łatwo i niezawodnie mierzyć obiekty o standardowej geometrii. Aby wygenerować program, wystarczy kliknąć mierzony element myszką.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

BLADE® PRO

Łopaty turbin

Moduł BLADE PRO pozwala zdefiniować olbrzymią ilość parametrów łopat turbin, przez co znacząco wspiera ich pomiary.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

CURVE

Pomiar krzywych

Pomiar krzywych 2D i 3D, znanych i nieznanych, otwartych i zamkniętych.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

FREEFORM

Pomiar powierzchni swobodnych

Pomiar pojedynczych punktów, przestrzennych grup punktów i sekcji.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

PCM

Rodziny części

Pomiary z kodowaniem parametrów oszczędzają czas potrzebny na pomiary i przygotowanie części, ponieważ eliminują potrzebę tworzenia unikalnych planów pomiarowych dla każdej części w obrębie tej samej rodziny.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

CAD import

Opcje importu rysunków CAD

Licencje na formaty CAD na potrzeby importu do ZEISS CALYPSO

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

DMIS

Import i eksport plików DMIS

Moduł DMIS umożliwia import i eksport programów pomiarowych do i z programu ZEISS CALYPSO (a właściwie do modułu DMIS).

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

QS-STAT

Eksport do programu qs-STAT

Eksport wyników z programu ZEISS CALYPSO do oprogramowania statystycznego qs-STAT.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

FACS

Pomiar losowych próbek

Moduł FACS umożliwia połączenie standardowych czynności pomiarowych w zautomatyzowane procesy.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

BASIC AUTOMATION

Standardowa automatyzacja

Moduł BASIC AUTOMATION służy do integracji maszyn pomiarowych ZEISS z częściowo lub w pełni zautomatyzowanymi procesami produkcji.

Uebersicht_Software_Icons_CALYPSO_CS5 _161118

PTI

Wielokątne urządzenia zaciskowe

Znormalizowane pomiary uchwytów o wielokątnym stożkowym interfejsie