Systemy

Pełna oferta maszyn pomiarowych

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Niezawodna, wysokiej klasy technika pomiarowa

Optical 3D Metrology

High-resolution optical digitizers for complex inspections in different industries

Systemy X-Ray

Technologia pomiarowa przyszłości

Mikroskopia przemysłowa

Przyspiesz podejmowanie decyzji

Metrologia multisensoryczna i optyczna

Łatwe i niezawodne: pomiary optyczne

#HandsOnMetrology

Your go-to for everything about 3D scanning.

Urządzenia do pomiaru chropowatości powierzchni, konturu i odchyłek kształtu

Maksymalna precyzja w świecie metrologii

Linia ZEISS integration

Pełna wydajność procesu