System

Systemy

Mistrzowska technika pomiarowa

Czynnikami, które warunkują niezawodność i wysoką jakość pomiarów są: współrzędnościowa maszyna pomiarowa, dobrze przygotowane oprogramowanie oraz wsparcie techniczne. W firmie Carl Zeiss elementy te są traktowane równorzędnie. Zapewniamy kompleksową ofertę rozwiązań metrologicznych.

Systemy

Portalowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Szybsze, bardziej precyzyjne pomiary

Maszyny współrzędnościowe do pomiaru części średnich i dużych

Maszyny współrzędnościowe do pomiaru części średnich i dużych

Pomiary optyczne

Nasze urządzenia do pomiarów optycznych

Wysięgnikowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Platformy służące zwiększeniu wydajności

Tomografia komputerowa

Technika pomiarowa przyszłości

Kształt i powierzchnia

Maksymalna precyzja w świecie metrologii