Systemy

Pełna oferta maszyn pomiarowych

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Niezawodna, wysokiej klasy technika pomiarowa

Urządzenia do pomiaru chropowatości powierzchni, konturu i odchyłek kształtu

Maksymalna precyzja w świecie metrologii

Pomiary optyczne

Łatwe i niezawodne: pomiary optyczne

Systemy X-Ray

Technologia pomiarowa przyszłości

Mikroskopia przemysłowa

Przyspiesz podejmowanie decyzji

Badania nieniszczące opon

Kontrola jakości w produkcji i wulkanizacji opon

Linia ZEISS integration

Pełna wydajność procesu

Systemy mocowań

Zintegrowane i indywidualne rozwiązania systemowe mocowań