Więcej czasu produkcyjnego dzięki informacjom o maszynie.

ZEISS Smart Services

W epoce Przemysłu 4.0 łączność jest kluczem. Odblokuj pełen potencjał rozwiązań pomiarowych ZEISS i maksymalizuj ich możliwości dzięki nowym usługom ZEISS Smart Services – opcjom usług online. Dołącz do zespołu ZEISS Smart Services i uczestnicz w ciągłym rozwoju produktu. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć następny poziom produktywności i czasu pracy, to 

Osiągnij optymalny czas pracy dzięki pełnej transparentności i dostępowi w czasie rzeczywistym do fachowego wsparcia ZEISS.

Panel ustawień ZEISS SmartGuard

ZEISS Smart Services Dashboard

Zarządzaj zasobami w podróży.

 • Przegląd stanu wszystkich urządzeń pomiarowych, np. monitorowanie temperatury i kolizji we współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
 • Informacje dotyczące obciążenia współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
 • Przejrzyste planowanie następnych konserwacji i kalibracji.
 • W razie potrzeby powiadomienie e-mail o zmianie stanu współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
 • Tworzenie zgłoszeń serwisowych w celu rozwiązywania problemów – bezpośrednio z panelu ZEISS Smart Services Dashboard.
 • Smart Services Dashboard
 • ...

Zdalna kontrola stanu maszyny w ZEISS Smart Services Remote Health Check

Korzyści z planowych przeglądów maszyn

Uzyskaj proaktywną analizę i diagnozę w formie streszczonego protokołu oraz wyprowadzenie prognozowanych zaleceń ekspertów ZEISS dotyczących stanu wybranych mechanicznych i elektronicznych podzespołów we współrzędnościowej maszynie pomiarowej.

Zainwestuj 1 godzinę, aby zapewnić większą niezawodność i dłuższy czas sprawności maszyny współrzędnościowej. Jedna zdalna kontrola stanu maszyny ZEISS Smart Services Remote Health Check jest bezpłatna w pierwszym roku obowiązywania umowy.Skorzystaj z planowanej usługi Remote Health Check dwa razy w roku:

 • Pomiedzy przeglądami: aby zagwarantować niezawodność i przedłużyć czas sprawności
 • Bezpośrednio przed przeglądem: aby móc przeprowadzić bardziej efektywną i wydajną usługę serwisową. Twoja współrzędnościowa maszyna pomiarowa jest szybciej gotowa do ponownego użycia
 • Zawsze pomiędzy: aby osiągnąć przejrzystość funkcjonalności oraz zagwarantować niezawodność i dostępność

Aby bezproblemowo przeprowadzić zdalną kontrolę stanu usług ZEISS Smart Services, w firmie musi być dostępny co najmniej jeden zestaw ZEISS Smart Services Health Check Kit. Można go kupić w sklepie metrologicznym ZEISS

Zestaw startowy ZEISS Smart Services

Bezpłatny serwis zdalny przez pierwszy rok umowy

Zestaw startowy ZEISS Smart Services można wykorzystać we wszystkich nowych urządzeniach ZEISS (ZEISS PRISMO, ZEISS ACCURA, ZEISS CenterMax, ZEISS GageMax). Większość aktualnych rozwiązań pomiarowych również nadaje się do zastosowania w urządzeniach  – prosimy o kontakt, aby dowiedzieć się więcej.

ZEISS Smart Services obejmują następujące funkcje:

 • Smart Services Dashboard
 • 1x ZEISS Smart Services Remote Health Check w pierwszym roku umowy
 • Zdalny serwis ZEISS Remote Service w pierwszym roku umowy

Wymagania minimalne dla ZEISS Smart Services:

 • ZEISS CALYPSO >= 6.4.12 (2017) + najnowszy pakiet serwisowy
 • Firmware: FW ≥ 24.00
 • Kontroler: C99 N/S/L/L2/M                   
 • System operacyjny: Windows 10   
 • Dostęp poprzez TeamViewer QuickSupport  
 • Minimum jeden pakiet ZEISS Smart Services Health Check na klienta lokalnie

Maksymalna transparentność

Traktujemy ochronę danych tak poważnie, jak Ty. Oto pełna lista danych, które przechowujemy i przetwarzamy w związku z naszym rozwiązaniem w zakresie łączności.

Komputer operatora

Nazwa komputera

Dane dot. sprzętu

System operacyjny

Oprogramowanie pomiarowe

Wersja główna

Wersja poprawki

Numer poprawki

Dane dot. licencji

Zainstalowany pakiet serwisowy

UWAGA: nie są przesyłane dane osobowe ani specyficzne dane klienta, takie jak dane użytkownika, wyniki pomiarów lub programy. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody.

Sterownik maszyny CMM

Numer seryjny

Wersja firmware

Typ panelu sterowania

Typ maszyny CMM

Tryb pracy

Temperatury

Dane kolizyjne

Dane długoterminowe: kompletny zapis działania wszystkich trzpieni pomiarowych, godzin pracy, przyspieszeń, ścieżek przemieszczania

System operacyjny

Komunikaty o błędach

CMM Informacje o obserwacjach

ZEISS Smart Services

Zwiększ produktywność

Wkrocz do rozwijającego się świata usług ZEISS Smart Services i czerp korzyści z dopasowanych cyfrowych rozwiązań na żądanie.

Szybka i prosta instalacja

Nieustanny rozwój

Globalna skalowalność

Indywidualne zastosowanie

Połącz się teraz!

Skontaktuj się z nami

 • Zaloguj się i czerp korzyści z nowego świata usług