ZEISS DLA OPTYKÓW I OKULISTÓW

Nota prawna i Ogólne Warunki Sprzedaży

Nota prawna

Nota prawna dotyczy niniejszej strony internetowej, a także wszystkich innych domen, których właścicielem jest firma ZEISS. Nie dotyczy to stron i domen spółek ZEISS, które na przykład zmodyfikowały informacje prawne z powodu przepisów krajowych. Prosimy zatem o  zapoznanie się z    notami prawnymi dotyczącymi wszystkich odwiedzanych stron internetowych ZEISS i  użytkowanych programów.

W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również łącza do stron internetowych stron trzecich, spółek nienależących do ZEISS, których nie dotyczą niniejsze noty prawne.

Informacje publikowane w domenach ZEISS mogą zawierać nawiązania do produktów i usług, które nie są reklamowane lub udostępniane w kraju użytkownika. Takie informacje nie oznaczają, że firma ZEISS ma zamiar oferować takie produkty lub usługi w danym kraju w późniejszym terminie. Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z regionalną firmą dystrybucyjną, która z chęcią udzieli informacji o dostępności takich produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oferowane jest bezpłatne pobranie oprogramowania, ZEISS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z pobrania lub korzystania z tego oprogramowania. Pobieranie i korzystanie z oprogramowania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i bez żadnej odpowiedzialności lub gwarancji, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony ZEISS.

W kilku miejscach wspominamy i zamieszczamy odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie przekonani o powadze danego usługodawcy. Firma ZEISS nie jest jednak odpowiedzialna za  warunki ochrony danych ani treści takich stron internetowych i  nie przejmuje odpowiedzialności w  tym zakresie.  

ZEISS zastrzega wszystkie prawa do treści i układu graficznego swoich stron. Własność intelektualna zawarta na naszych stronach internetowych oraz nasze marki są chronione. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych, ich układ itp., jak również animacje i oprogramowanie podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom ochronnym. Powielanie, przekład lub odtwarzanie całości lub ich części nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej. ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego doboru treści strony, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jej poprawność, precyzję, kompletność ani za niezakłócony dostęp. O ile jest to prawnie dopuszczalne, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do modyfikowania i uzupełniania zamieszczanych informacji w dowolnej chwili.

© Carl Zeiss AG – Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2016r.