F 60-90 i F 540-580

Specjalistyczne filtry medyczne

Specjalistyczne filtry medyczne F 60, F 80, 90 oraz F 540, F 560 i F 580 zostały opracowane i przetestowane we współpracy z zagranicznymi instytutami i okulistami. Transmisja została zoptymalizowana tak, aby umożliwić absorpcję widocznego pasma krótkofalowego.

1. Zalecenia dla pacjentów z retinopatią barwnikową

Soczewki z filtrami medycznymi ZEISS, F 60-90 i F 540-580
Krzywe przepuszczalności F 60, F 80 i F 90

Retinopatia barwnikowa to dziedziczna choroba progresywna oczu. Z powodu nieprawidłowego metabolizmu siatkówki, pręciki i czopki nie mają wystarczającego przepływu krwi, co prowadzi do ich stopniowej degradacji. Zróżnicowany charakter schorzenia sprawia, że trudno jest precyzyjnie opisać jej objawy.

Początkowo upośledzeniu ulegają funkcje pręcików. Pogarsza się widzenie o zmroku i nocą (aż do kompletnej ślepoty nocnej). Pole widzenia stopniowo się zawęża, a z czasem pacjent zachowuje jedynie tzw. widzenie lunetowe. Na tym etapie orientacja w terenie staje się utrudniona.

Kolejnym objawem jest upośledzenie funkcjonowania czopków. Skutkuje to pogorszeniem ostrości, kontrastu i widzenia barw, a także większą wrażliwością na odblaski. Soczewki z filtrami medycznymi często zwiększają komfort widzenia.

Soczewki z filtrami medycznymi ZEISS, F 540, 560, 580
Krzywe przepuszczalności F 540, F 560 i F 580

Poprawa komfortu widzenia u daltonistów

Achromatopsja, inaczej całkowita ślepota barwna, wiąże się z całkowitym zanikiem funkcjonowania czopków. Pacjent nie jest w stanie odróżnić żadnych kolorów, a jedynie odcienie jasności. Objawem współwystępującym jest często oczopląs. Pacjenci są bardzo wyczuleni na odblaski, a ich ostrość widzenia jest znacząco upośledzona. Efekt oślepienia odblaskami wynika z nadmiernej ekspozycji pręcików.

Specjalistyczne filtry medyczne pochłaniają ten zakres pasma światła, na które czopki są nadwrażliwe, co umożliwia redukcję odblasków.

Soczewki z filtrami medycznymi ZEISS, Retinopatia cukrzycowa
F 540, F 560 i F 580

Poprawa komfortu widzenia u pacjentów z retinopatią cukrzycową

Uszkodzenia wywołane cukrzycą zazwyczaj koncentrują się w środkowej i wewnętrznej części siatkówki, która odpowiada za przetwarzanie kontrastu.

Siatkówka cukrzyków wykazuje upośledzoną czułość na kontrast. W jasnym otoczeniu stosunkowo ciemne szczegóły generują bardzo silny sygnał w mózgu. Jaśniejsze elementy nie generują wystarczająco silnego sygnału, przez co pacjent nie jest w stanie odróżnić ich od ciemniejszych stref. Osoby cierpiące na zaawansowaną postać retinopatii cukrzycowej szczególnie łatwo są oślepiane odblaskami, a ich oczy z trudem adaptują się do ciemności/jasności.

Filtry specjalistyczne, takie jak F 540, F 560 i F 580, pochłaniają zakres światła, na który czopki są nadwrażliwe, przez co je chronią. Tym sposobem filtry te redukują odblaski i ułatwiają przystosowanie do zmiennych warunków oświetlenia.

2. Szczegóły

ZEISS Filtry medyczne w skrócie
Soczewki z filtrami medycznymi ZEISS są umieszczane w specjalnej kąpieli barwiącej

Filtry medyczne w skrócie

  • F 60: czerwonawo-brązowy, absorpcja 60% przy 600 nm
  • F 80: brązowy, absorpcja 80% przy 600 nm
  • F 90: ciemnobrązowy, absorpcja 90% przy 600 nm
  • F 540: jasnopomarańczowy, absorpcja 50% przy 540 nm (filtr tłumiący)
  • F 560: pomarańczowy, absorpcja 50% przy 560 nm (filtr tłumiący)
  • F 580: czerwony, absorpcja 50% przy 580 nm (filtr tłumiący)

Kategoryzacja filtrów F 60-90 i F 540-580

Rodzaj soczewek

Kategoria wg DIN EN ISO 8980-3

Pochłanianie promieniowania UV

Możliwość stosowania do uczestnictwa w ruchu drogowym oraz prowadzenia pojazdów nocą i o zmierzchu zgodnie z DIN EN ISO 14889  

F 60

Kategoria 2
(57-82%

Pochłanianie promieniowania UV-B 100%
Pochłanianie promieniowania UV-A >100%

Nieodpowiednie do uczestnictwa w ruchu drogowym!

F80
F90

Kategoria 3
(82-92%)

Pochłanianie promieniowania UV-B 100%
Pochłanianie promieniowania UV-A >100%

Nieodpowiednie do uczestnictwa w ruchu drogowym!

F 540
F 560

Kategoria 1
(20-57%)

Pochłanianie promieniowania UV-B 100%
Pochłanianie promieniowania UV-A >100%

Nieodpowiednie do uczestnictwa w ruchu drogowym!

F 580

Category 2
(57-82%)  

Pochłanianie promieniowania UV-B 100%
Pochłanianie promieniowania UV-A >100%

Nieodpowiednie do uczestnictwa w ruchu drogowym!

Rady dla optyków

  • Każda soczewka z filtrem medycznym o współczynniku załamania 1,5 jest także dostępna z filtrem F 60, F 80, F 90 oraz F 540, F 560, F 580
  • Możliwe są wszystkie powłoki oprócz utwardzającej

ZEISS jest jednym z wiodących producentów soczewek okularowych na świecie. Celem marki jest zapewnianie maksymalnej precyzji i komfortu widzenia. ZEISS projektuje i produkuje soczewki, przyrządy i systemy pomiarowe, a także tworzy koncepcje handlowe i usługi technologiczne, które nieustannie podnoszą poprzeczkę w branży optycznej.

Skontaktuj się z nami, aby nawiązać współpracę

Biuro Obsługi Klienta ZEISS