Systemy załadowcze ZEISS

Modułowy system o nieskończonych możliwościach

Wybierając właściwe elementy, można zoptymalizować proces załadunku maszyny pomiarowej – zarówno w laboratorium pomiarowym, jak i na linii produkcyjnej. 

Systemy ręcznego załadunku marki ZEISS

Lepsza wydajność, niezawodność i ergonomia

„Zaparkuj” części tam, gdzie najwygodniej

Podajnik palet ZEISS

Aby uniknąć przestoju maszyny, palety muszą być wymieniane błyskawicznie. Jednocześnie niezbędne jest zachowanie precyzji i niezawodności. Systemy podawcze palet ZEISS dbają o oba te wymogi: części są łatwo transportowane do pozycji pomiarowych, a następnie bezpiecznie umieszczane we właściwym miejscu dzięki monitorowaniu pozycji oraz 3-punktowemu gniazdu kulowemu.

Podajnik palet ZEISS
Wózek do przewozu palet ZEISS

Przetaczanie zamiast podnoszenia

Z blatu konfiguracyjnego na wózek transportowy, a następnie do maszyny pomiarowej i ostatecznie na właściwą pozycję pomiarową: właśnie taką drogę pokonują palety podczas procesu pomiarowego. Prędkość procesu kontroli zostaje zwiększona, a niezawodność procesu poprawiona w porównaniu z załadunkiem ręcznym lub z użyciem żurawia.

Obrotowe stacje konfiguracyjne ZEISS

Obrotowe stacje konfiguracyjne ZEISS pozwalają na błyskawiczną wymianę części, które zostały już zmierzone, na te, które czekają na test w maszynie pomiarowej.Po zakończeniu programu pomiarowego operator przetacza sprawdzoną paletę z maszyny pomiarowej na obrotową stację, obraca ją o 180°, a następnie wciska zamocowane wcześniej części w pozycje pomiarowe. Wymiana palety zajmuje zaledwie kilka sekund, co pozwala zminimalizować bezczynność maszyny.

Obrotowe stacje konfiguracyjne ZEISS
Składzik przyprodukcyjny ZEISS Shuttle Depot

Składzik przyprodukcyjny ZEISS Shuttle Depot

Składzik przyprodukcyjny ZEISS to idealny system do przygotowania wielu części testowych poza linią produkcyjną oraz do szybkiego umieszczania ich w maszynie pomiarowej, gdy to konieczne. Zapewnia większą elastyczność, ponieważ konfigurowanie części i mierzenie ich to dwa zupełnie odrębne procesy. Dzięki temu operator może wykorzystać wolny czas do przygotowania lub demontażu części.Zamocowane części można ułożyć w pozycjach pomiarowych w zaledwie kilka sekund – i to w dowolnej kolejności.Możliwe jest także szybkie przeniesienie części w wolne miejsce, aby je zdemontować lub usunąć w wolnym czasie.

System duplex dla ZEISS DuraMax

ZEISS DuraMax CMM ma zintegrowany pasywny system tłumienia, może być ładowany z dowolnej stron i ma całkowicie zakryte prowadnice. Maszyna nie wymaga sprężonego powietrza. System ZEISS duplex dla ZEISS DuraMax zwiększa przepustowość maszyny, ponieważ mierzone części są mocowane i zdejmowane poza procesem pomiaru i poza przestrzenią pomiarową. System poprawia również ergonomię mocowania części i zapobiega uszkodzeniom głowic pomiarowych.

System duplex dla ZEISS DuraMax
Stacja pomiarowa

Stacja pomiarowa

Stacja pomiarowa ZEISS optymalizuje statystyczną kontrolę procesu (SPC) bezpośrednio na hali produkcyjnej, pomagając gromadzić dane pomiarowe z maszyny współrzędnościowej i ręcznych przyrządów pomiarowych w jednej, przyjaznej dla użytkownika bazie danych ZEISS PiWeb. Wyniki pomiarów spawdzianami są dodawane do bazy danych za pomocą ogólnej maski wprowadzania. Wyniki pomiarów można analizować w ogólnych raportach statystycznych. Zamknięta stacja chroni sprzęt pomiarowy przed wpływami środowiska. Ta kompaktowa stacja o minimalnej powierzchni jest odpowiednia dla DuraMax 5/5/5 (HTG) - opcjonalnie z systemem Duplex, O-INSPECT 3/2/2, O-INSPECT 5/4/3 lub O-DETECT.

NOWY!

Zautomatyzowane systemy podawcze ZESS

dopełniają portfolio ZEISS systemów modułowych

Nowe, wydajne rozwiązanie automatyzacji podawania palet ZEISS w trudnych warunków produkcyjnych to precyzja i szybkość.

Natychmiastowe ładowanie za pomocą nowego zautomatyzowanego stacji rotacyjnej zapobiega stratom czasu, ponieważ kilka części testowych można mocować z dala od urządzenia i szybko przenieść do pozycji pomiarowej w razie potrzeby, jednoczesnie nie zakłócając trwających pomiarów.

Ponadto zapewnia bezpieczeństwo pracy dzięki niemal bezobsługowej pracy.

ZEISS PRISMO z automatycznym systemem załadunkowym
Stacja transferowa ZEISS z trzema stołami montażowymi
Stacja transferowa ZEISS
Przykłady zastosowań

Większe możliwości dzięki ZEISS PRISMO

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

Dupleks do ZEISS DuraMax

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

ZEISS PRISMO fortis z całkowicie automatycznym systemem załadunku

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION