Kontrola jakości w produkcji akumulatorów

Rozwiązania ZEISS eMobility

Szeroki zakres narzędzi do obrazowania, analizy i pomiarów współrzędnościowych wspiera badania testowanie akumulatorów i kontrolę jakości podczas ich produkcji. Firma ZEISS produkuje mikroskopy świetlne, elektronowe i rentgenowskie, tomografy przemysłowe (CT) oraz współrzędnościowe maszyny pomiarowe do pomiarów i oceny struktur, składu chemicznego, wymiarów oraz właściwości elektrycznych w różnych skalach. Wspiera w ten sposób pozyskiwanie odpowiednich danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa akumulatorów i wydajności pojazdów zasilanych energią elektryczną.

Dlaczego zarządzanie jakością w produkcji akumulatorów w procesie ich wytwarzania jest takie ważne?

Akumulatory odgrywają kluczową rolę zwłaszcza w pojazdach z napędem elektrycznym. Odpowiadają za zasięg, wydajność i trwałość samochodu. Czynniki te są jednak decydujące nie tylko dla przyszłego właściciela samochodu elektrycznego, lecz także dla producenta. Bezpieczeństwo, trwałość, wydajność i koszty mają kluczowe znaczenie dla sukcesu technologii akumulatorowych.

Aby wytwarzać wydajne, niezawodne i trwałe akumulatory, trzeba stosować najwyższej jakości materiały i precyzyjne technologie produkcji. Kryteria jakości zaczynają się od wyboru najlepszych możliwych materiałów – między innymi związków litu, materiałów anodowych i katodowych oraz folii oddzielających – a kończą na kontroli krytycznych etapów procesu produkcji elektrod. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie mikrostruktur i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest również budowanie ogniw, modułów i podstaw akumulatorów z bardzo małymi tolerancjami podczas końcowego montażu. W ten sposób można długofalowo zapewnić jakość podczas produkcji akumulatorów.

Zarządzanie jakością w produkcji akumulatorów na etapie ich projektowania i wytwarzania

Przy produkcji najwyższej jakości akumulatorów szczególnie ważne są materiały o najwyższych parametrach jakości. A to dlatego, że częste ładowanie i rozładowywanie akumulatora powoduje zarówno zmiany chemiczne, jak i strukturalne w materiałach elektrod, takich jak miedź, aluminium i folie oddzielające. Mikroskopia elektronowa ZEISS umożliwia rejestrowanie właściwości elektrycznych akumulatorów i ich ciągłe poprawianie poprzez zarządzanie jakością w trakcie produkcji.

Oprócz samego akumulatora ważnym elementem układu napędowego pojazdów napędzanych energią elektryczną jest również podstawa akumulatora. Podstawy wykonane są zwykle ze skomplikowanego spawanego profilu aluminiowego co jest wyzwaniem pomiarowym. Wynika to z dużej ilości zbieranych wymiarów, które muszą spełniać wymagania tolerancji kształtu i położenia. A ponieważ jest to komponent kluczowy dla bezpieczeństwa, w większości przypadków wymagana jest kontrola wszystkich elementów. Firma ZEISS dysponuje bogatym doświadczeniem w kontroli podstaw akumulatorów. Do tych celów często wykorzystywana jest maszyna współrzędnościowa z ramieniem poziomym ZEISS CALENO T ze skanerem laserowym ZEISS EagleEye lub ATOS ScanBox.

Aby dowiedzieć się więcej na temat materiałów, ogniw akumulatorowych z elektrodami, modułów z ogniwami i podstaw akumulatorów, kliknij tutaj i przeczytaj szczegółowe informacje o różnych aspektach zarządzania jakością w produkcji i projektowaniu akumulatorów.

Materiały

Ogniwo akumulatorowe
z elektrodami

Moduły z ogniwem

Podstawa akumulatora

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach eMobility

Vlog #measuringhero

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat zapewniania jakości w produkcji akumulatorów?

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać specjalistyczną broszurę.