Przekształć dane produkcyjne w sukces operacyjny.

ZEISS GUARDUS

ZEISS GUARDUS to jednorodna platforma do ciągłego gromadzenie, wizualizacji, monitorowania i przetwarzania wszystkich danych dotyczących produktów i procesów w łańcuchu tworzonej wartości.

W skrócie

Wszystkie wymagania systemu zarządzania jakością i produkcją (CAQ, BDE, MDE, TRA i KPI) są odzwierciedlone przez moduł Manufacturing Execution System, który jest centralną częścią systemu ZEISS GUARDUS. System integruje sterowanie produkcją, kontrolą jakości, rozwojem produktów oraz relacjami z klientami i dostawcami.

ZEISS GUARDUS

Jeden zamiast wielu

Użytkownicy ZEISS GUARDUS Mes Solution to globalnie działające przedsiębiorstwa prowadzące często międzynarowe projekty. Potrzebują scentralizowanej bazy, zastosowanie której pozwala dostosowywać łańcuch dostaw do zautomatyzowania i zoptymalizowania procesów produkcyjnych. Rozwiązanie opiera się na zintegrowanej technologii przechwytywania, wizualizacji i monitorowania wszystkich zorientowanych na proces danych dotyczących produkcji i jej jakości. Wszystkie dane produkcyjne i procesowe są zebrane w jednym systemie: od danych jakościowych i operacyjnych, przez dane maszynowe i zwrotnego śledzenia produktu, aż po utrzymanie ruchu i przygotowanie wskaźników produkcyjnych i jakościowych.

Wszystkie parametry i wyniki testów są udostępniane na czas i przy utrzymaniu maksymalnej jakości danych. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie tego kompleksowego zasobu danych, ZEISS GUARDUS integruje wszystkich partnerów procesu za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy (workflow) i mechanizmów eskalacji.

Nasi klienci i ich branże

Nasi klienci aby utrzymać pozycje lidera swojej branży wytwórczej muszą spełniać wyjątkowe wymagania produkcji dyskretnej.
ZEISS GUARDUS oferuje rozwiązania dostosowane wsparcia tych wyzwań i koncentruje się w szczególności na następujących obszarach: motoryzacja, elektronika, tworzywa sztuczne, lotnictwo i technologia medyczna.

Usługi od A do Z

Podczas wdrożenia zapewniamy strukturalne zarządzanie projektem. Wspieramy Państwa od momentu doboru odpowiedniego produktu, stworzenia kompleksowej analizy stanu obecnego, poprzez przedstawienie dedykowanego rozwiązania, aż do zarządzania projektem zapewniającym sprawną implementację. W ramach wdrożenia zapewniamy migrację danych, dostosowanie oprogramowania, jak również budowanie indywidualnych funkcji i interfejsów użytkownika.

Orientacja procesowa i różnorodność funkcjonalna

Filozofia rozwiązania koncentruje się na horyzontalnym zobrazowaniu wszystkich procesów istotnych dla jakości i produkcji w łańcuch wartości. Wszystkie moduły mają kompleksowe i spójne funkcje podstawowe i tworzą zamknięta pętle sterowania (Plan-Do-Check-Act). Każdy moduł może działać samodzielnie - bez redundancji z innymi elementami systemu ZEISS GUARDUS.

Wynik: przedsiębiorstwa są w stanie rozpocząć pracę dokładnie z tymi modułami, które są niezbędne i sukcesywnie je uzupełniać w czasie.

Filozofia techniczna

Technologia ZEISS GUARDUS oparta jest o założenie, ze wszystkie maski użytkowników zorientowane procesowo można indywidualnie dopasować. Obojętnie czy jest to kupujący, odpowiedzialny za produkcję czy jakość, lub pracownik serwisu, dzięki ZEISS GUARDUS ma dostępne odpowiednie funkcje, w odpowiedniej formie i we właściwym czasie.

Wynik: pełna zdolność do aktualizacji i maksymalna jakość oprogramowania ZEISS GUARDUS.

Centrum kontrolne dla indywidualnych wskaźników

Katalog wskaźników ZEISS GUARDUS zawiera wszystkie istotne wskaźniki KPI do zarządzania jakością i produkcją. Na bazie homogenicznej platformy danych ZEISS GUARDUS, moduł Kokpit wizualizuje wszystkie kluczowe dane produktu i procesu w indywidualnej formie, np. w postaci systemu sygnalizacji świetlnej, diagramów, tabel czy funkcji Drill-Down.

  • Więcej informacji

Możliwość wsparcia nowoczesnych rozwiązań MES na drodze do Industry 4.0

W firmach przemysłowych przyszłość, inteligentny wyrób winien znaleźć optymalną drogę wytwarzania bez pomocy z zewnątrz. Aby powstały te autonomiczne technosfery, ludzie, produkty, maszyny i narzędzia muszą działać w ścisłym połączeniu komunikacyjnym w ciągu procesu produkcyjnego. W tym właśnie procesie centralną rolę przejmują systemy takie jak ZEISS GUARDUS, które służą do rejestrowania, wizualizacji i monitorowania wszelkich danych istotnych dla jakości, produkcji, produktów i procesów.