Laboratorium mikroskopowe w sieci Przyspieszone podejmowanie decyzji

Seria mikroskopów przemysłowych

170 lat doświadczenia i niezrównane możliwości przetwarzania danych we wszystkich urządzeniach: Dzięki kompleksowemu portfolio rozwiązań do mikroskopii przemysłowej zorientowanych na zastosowania i połączonych w sieć, firma ZEISS pomaga przekształcać zgromadzone dane w użyteczne informacje i szybciej podejmować właściwe decyzje.

Stereo and Zoom Microscopes

Confocal Microscopes

Electron Microscopes

X-Ray Microscopes

Dostępna po raz pierwszy opcja wizualizacji z pełną głębią ostrości w czasie rzeczywistym

ZEISS Visioner 1

Tradycyjne systemy kontroli optycznej oferują niewielką głębię pola, co oznacza, że część próbki może być odwzorowana nieostro, a to z kolei może skutkować niezauważeniem niektórych jej cech, zmęczeniem użytkownika i brakiem pełnej kontroli.

Mikroskop ZEISS Visioner 1 rewolucjonizuje wykonywanie kontroli optycznej i generowanie dokumentacji. Wyposażony w unikatową technologię MALSTM (Micro-mirror Array Lens System - soczewka z systemem mikroluster) umożliwia przełomowe obrazowanie w czasie rzeczywistym z pełną głębią pola. All-in focus. First time. Every time.

Od analizy obrazu do wydajności

Przetwarzanie danych bez ograniczeń

ZEISS w zakresie mikroskopii przemysłowej wspiera nieustannie swoich klientów w ciągłym generowaniu i wykorzystywaniu danych mikroskopowych oraz zarządzaniu nimi w środowiskach wielu użytkowników, w różnych działach, bazując na danych pochodzących z różnych systemów mikroskopowych.

Umożliwia to działanie niezależne od użytkownika, analizę trendów i głębszy wgląd poprzez łączenie wyników dotyczących różnych wymiarów, na różnych etapach, oraz udostępniania danych. Rezultat: większa produktywność i większe bezpieczeństwo w różnych zastosowaniach mikroskopii przemysłowej.

  • Dopuszczenie/niedopuszczenie w kontroli wzrokowej
  • Identyfikacja usterek i awarii oraz określenie ich pierwotnej przyczyny
  • Charakterystyka chropowatości i topografii
  • Śledzenie zanieczyszczenia cząstkami
  • Identyfikacja odchyleń w krytycznych wymiarach geometrycznych

Inteligentne zarządzanie danymi

w laboratorium połączonym w sieci

Znormalizowany interfejs użytkownika ZEN core pozwala użytkownikom obsługiwać mikroskopy w ten sam sposób, niezależnie od wyboru, od mikroskopów stereoskopowych po w pełni zautomatyzowane systemy wysokiej klasy. Zaawansowany pakiet oprogramowania umożliwia korelację mikroskopii optycznej i elektronowej w wielozadaniowych procesach pracy i zapewnia łączność między systemami, wydziałami, laboratoriami i lokalizacjami. ZEN core obsługuje więcej niż tylko obrazowanie mikroskopowe. Jest to najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi do obrazowania, segmentacji, analizy i łączenia danych dla mikroskopii wielomodalnej w połączonych laboratoriach materiałowych.

Zorientowanie na przepływ pracy

ZEN core umożliwia zorientowane na przepływ pracy zapewnienie jakości dla aplikacji mikroskopowych poprzez dedykowane
moduły oprogramowania dla takich obszarów zastosowań, jak analiza czystości technicznej i szablony zadań dla zautomatyzowanej kwantyfikacji obrazów.

Dostęp mobilny

ZEN Data Explorer umożliwia dostęp do wszystkich danych znajdujących się w centralnym magazynie ZEN Data Storage z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej.

Niezawodne przechowywanie danych

Centralna baza danych do bezpiecznej obróbki danych i dokumentacji oferuje skalowalne, centralne rozwiązanie do przechowywania wyników, metod i szablonów.

Korelacja i łączność

Poprzez korelację danych wyjściowych, ZEN core pozwala na szybką i łatwą relokację obszarów zainteresowania pomiędzy różnymi metodami obrazowania i technologiami mikroskopowymi.

Import ze źródeł zewnętrznych

Użytkownicy mogą integrować i przetwarzać obrazy pochodzące z innych źródeł, nawet z mikroskopów innych firm.

Aplikacje dla przemysłowych systemów mikroskopowych

Rozwiązania zorientowane na przepływ pracy dla efektywnej analizy jakości

ZEISS oferuje najszerszy zakres rozwiązań do zastosowań przemysłowych w różnych segmentach przemysłu: elektronice, motoryzacji, przemyśle lotniczym i kosmicznym, przy produkcji sprzętu medycznego oraz przy produkcji przyrostowej. Poprzez współpracę z nami można rozwiązać swoje problemy technologiczne, usprawnić procesy i zminimalizować czas oczekiwania na wynik, korzystając z naszego kompleksowego portfolio mikroskopów i ukierunkowanych rozwiązań programowych. Dzięki naszym unikalnym rozwiązaniom mikroskopowym wykorzystującym mikroskopy świetlne, rentgenowskie i elektronowe, można osiągnąć najwyższą jakość obrazowania.

Analiza błędów i metalografia

Określenie pierwotnej przyczyny błędów

Wyzwanie

Metalografia ujawnia wewnętrzną strukturę materiałów. W przypadku, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, analiza błędów jest potrzebna do zbadania, przeanalizowania i udokumentowania awarii w celu ujawnienia jej pierwotnej przyczyny.

Twoje korzyści z ZEISS

Szybszy czas uzyskania wyniku dzięki oprogramowaniu zorientowanemu na przepływ pracy i korelacji wyników z ZEN core.

Kontrola wizualna

Szybkość i powtarzalność

Wyzwanie

Kontrola optyczna oferuje producentom możliwość wychwycenia i zatrzymania błędów w momencie ich pojawienia się. Polega ona na szybkich i powtarzalnych obrazach oraz wiarygodnej dokumentacji na hali produkcyjnej i w działach jakości.

Twoje korzyści z ZEISS

Firma ZEISS oferuje odpowiednie rozwiązanie mikroskopowe do każdego zastosowania inspekcyjnego: Mikroskopy świetlne, skaningowe mikroskopy elektronowe i mikroskopy rentgenowskie.

Pomiar optyczny

Precyzyjna metrologia w skali mikroskopowej

Wyzwanie

Wraz z postępem technologii produkcji, narzędzia produkcyjne są w stanie wytwarzać na obrabianych przedmiotach elementy o ambitnych tolerancjach. Aby zapewnić jakość tych produktów i komponentów, producenci muszą dokonywać pomiarów w wymiarach mniejszych niż ludzkie oko jest w stanie zobaczyć.

Twoje korzyści z ZEISS

Niezrównane doświadczenie firmy ZEISS w dziedzinie mikroskopii i jej rozległa wiedza specjalistyczna w zakresie metrologii zapewniają dokładne wyniki przy użyciu szerokiej gamy typów mikroskopów.

Charakteryzacja powierzchni

Topografia 3D i chropowatość

Wyzwanie

Wykończone i funkcjonalne powierzchnie o złożonej geometrii muszą być charakteryzowane pod względem chropowatości i trójwymiarowej topografii z najwyższą precyzją.

Twoje korzyści z ZEISS

W zależności od wymagań aplikacji, ZEISS może zaoferować opcje dotykowe jako dodatek do wiodących w swojej klasie rozwiązań mikroskopowych, takich jak ZEISS LSM 900 MAT i ZEISS Smartproof 5.

Analiza cząstek

Niezawodne zapewnienie jakości w zakresie czystości technicznej

Wyzwanie

Czystość komponentów i części znajduje się w centrum większości przemysłowych procesów produkcyjnych. Niewykryte zanieczyszczenie cząstkami stałymi może mieć wpływ na wydajność, żywotność i niezawodność produktów końcowych.

Twoje korzyści z ZEISS

ZEISS pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o źródłową przyczynę zanieczyszczeń.

Od mikrometru do nanometru

ZEISS dysponuje unikalnym, kompleksowym portfolio wszystkich typów mikroskopów istotnych dla zastosowań przemysłowych. To, w połączeniu z możliwością korelacji danych z różnych technik obrazowania i zorientowanym na workflow oprogramowaniu ZEN core, zapewnia klientom kompletny i spójny system rozwiązań, jaki może zaoferować tylko firma ZEISS.

Mikroskopia świetlna/konfokalna

Tomografia rentgenowska

Mikroskopia świetlna/konfokalna

Skanowanie elektronowe

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących rozwiązań mikroskopowych ZEISS?

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać broszurę.

Microscopy solutions:

Connected microscopy for more productivity and workflow