Wykrywanie niewidocznych wad – na wczesnym etapie

Rozwiązania z serii ZEISS X-Ray do odlewów z metali lekkich

Wiele wad jest ukrytych wewnątrz części. Niewykryte - mogą powodować problemy na późniejszym etapie, a tym samym niepotrzebnie zwiększać koszty produkcji. Wykrywanie niewidocznych wad już na wczesnym etapie i pewna jakość odlewów.

Kontrola struktury wewnętrznej

Podczas złożonego procesu produkcji odlewów różnego rodzaju wady mogą pojawić się nie tylko na ich powierzchni. Ta znajdujące się wewnątrz mogą mieć znaczący wpływ na stabilność detalu.Jednak również nieprawidłowa geometria może sprawić, że odlewy stają się bezużyteczne w późniejszej fazie montażu. Dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie skutecznie wykrywać wady. Jest to możliwe dzięki technologii RTG – tylko za jednym skanowaniem!

Pory i porowatość

Pory opisują kuliste wtrącenia gazu, które powstają w wyniku zagazowania np. środków antyadhezyjnych lub niewłaściwego odpowietrzenia formy odlewniczej.

Pęknięcia

Zanieczyszczenia i zbyt duża prędkość zalewania formy mogą być na przykład przyczyną pęknięć lub naprężeń termicznych.

Jamy skurczowe

Jamy skurczowe to puste w środku przestrzenie o ostrych krawędziach, które często są ze sobą połączone. Powstają podczas krystalizacji materiału. Przyczyną jest np. zbyt niskie ciśnienie docisku lub nieprawidłowa pozycja otworu wtryskowego formy.

Wtrącenia

Wtrącenia to elementy wchodzące w skład materiału, które zazwyczaj są twardsze niż materiał podstawowy. Powstają na przykład na skutek zanieczyszczenia materiału odlewniczego.

Zimne połączenia i pęknięcia

Tego typu wada oznacza linie lub rowki, które tworzą się na skutek zbyt niskiej temperatury zalewania lub topnienia, czasami również zbyt długim czasem napełniania formy.

Niepełne wypełnienie

Wada ta oznacza obszary odlewu, które w ogóle nie zostały wypełnione lub nie zostały całkowicie wypełnione, lub których kontury nie zostały dokładnie odtworzone, na przykład z powodu niewystarczającej prędkości tłoka wewnętrznego lub niewystarczającego ciśnienia docisku.

Porowatości (rzadzizny)

Porowatości to obszary, w których doszło do nagromadzenia się drobnych porów lub jam skurczowych, które mogą w znacznym stopniu pogorszyć stabilność odlewu.

Pęknięcie rdzenia

Pęknięcie lub rozpad rdzenia piaskowego może wynikać np. z nieodpowiedniego składu materiału formy bądź nadmiernego naprężenia termicznego materiału odlewniczego. Na skutek tego dochodzi do zmian struktury formy, przez co odlewany detal ma nieprawidłową geometrię.

Wypływki

Wypływki to cienkie folie metalowe na odlewie spowodowane np. zbyt dużą prędkością zamykania otworu wtryskowego formy lub nieprawidłowo ustawionym urządzeniem mocującym.

Pęcherzyki

Przyczyną wybrzuszeń w postaci pęcherzyków na powierzchni odlewu jest np. zbyt wysoka temperatura odlewu lub prędkość tłoka wewnętrznego w drugiej fazie.

Wtrącenia masy lub soli

Po usunięciu rdzeni wewnątrz odlewu często pozostaje masa formierska lub sól rdzeniowa. Dzięki kontroli RTG stają się widoczne, a detal można oczyścić i poddać dalszej obróbce.

Zniekształcenia

Szczególnie w przypadku długich i ciężkich odlewów może dojść do odkształceń podczas dalszego transportu, jeżeli materiał nie uległ jeszcze całkowitemu wystudzeniu. Tego typu odkształcenia widać na przykład przy porównaniu modelu docelowego CAD z rzeczywistym.

Przemieszczona masa rdzeniowa lub rdzeń solny

Jeżeli podczas układania rdzenia w formie przed wykonaniem odlewu dojdzie do popełnienia błędów, geometria odlewu nie będzie już zgodna z modelem CAD. W związku z tym taki detal nie nadaje się już do montażu.

Czy potrzebują Państwo więcej informacji na temat rozwiązań ZEISS dla zastosowań metali lekkich?

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać naszą broszurę.