XDT

Precyzja w każdym kierunku pomiaru

Dzięki unikalnej konstrukcji głowica stykowa XDT nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając wysoką precyzję we wszystkich kierunkach pomiaru.

Informacje o produkcie

Użytkownicy maszyn pomiarowych bardzo często oczekują multifunkcjonalności, jaką oferuje przegub obrotowo-uchylny. W takim przypadku głowica impulsowa może zostać zastąpiona przez głowicę XDT. Głowica XDT pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz dokładności pomiarów.

 

W przeciwieństwie do stykowego pomiaru pojedynczych punktów skanowanie pojedynczych punktów z gromadzeniem punktów pomiarowych z przesuwem, zapewnia maksymalną dokładność i wiarygodność wyników. W trybie skanowania punkt pomiarowy wyznaczany jest przez co najmniej 100 punktów próbkowanych. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie zjawiska występowania nietypowych wyników oraz gwarantuje zwiększenie dokładności.