Przyspieszenie procesu programowania pomiarów

ZEISS iDA

Pobierz lub zamów więcej informacji

Skontaktuj się z nami

ZEISS iDA

Przegląd funkcjonalności

  • Programy w formacie DMIS do urządzeń każdego producenta
  • Wysoki stopień automatyzacji
  • Formaty planów pomiarowych czołowych producentów samochodów
  • Symulacja pracy maszyny
  • Kontrola kolizji
  • Zarządzanie zmianami
  • Interfejs I++ DME

Automatyczne programowanie

Program ZEISS iDA dostarcza metrologom wydajne narzędzia do planowania pomiarów i programowania poza maszyną pomiarową zadań na potrzeby produkcji nadwozi. Dzięki bogatemu zbiorowi automatycznych funkcji ZEISS iDA przyspiesza przekształcanie planów pomiarowych w programy. Następnie są one przesyłane w znormalizowanym formacie DMIS do właściwych maszyn pomiarowych dowolnego producenta. Skrót iDA pochodzi od angielskiego zwrotu Integrated DMISGen Application (zintegrowane generowanie plików DMIS). Oprogramowanie iDA obsługuje formaty planów pomiarowych wszystkich czołowych producentów samochodów.

Charakterystyka

W programie ZEISS iDA plany i programy pomiarowe wykonuje się z pomocą kompletnego modelu 3D maszyny pomiarowej, systemu mocowań i mierzonej części. Aby uprościć programowanie system wykorzystuje znormalizowane metody pomiarowe, które dzięki możliwości modyfikacji parametrów są bardzo wszechstronne.

Cały cykl pomiarowy jest symulowany i wirtualnie sprawdzany pod kątem potencjalnych kolizji z elementem mierzonym. Zautomatyzowana funkcja zarządzania zmianami programu ZEISS iDA umożliwia szybkie i niezawodne wdrażanie zmian do planów pomiarowych oraz odpowiadających im programów pomiarowych.